parkety
Služby arrow Terasa: Drevo arrow Montáž arrow Na šrob
O produktoch
Služby
Drevené parkety
Fotogaléria
Kontakt
Požičovňa strojov
Renovácia parkiet
Katalóg produktov
zoznam kategórií Masívne parkety (264) Velkoplošné parkety (65) Laminátové parkety (0) Korková podlaha (12) Terasa: Drevo (7)    Montáž (0)       iCLIP (0)       Na šrob (0)       iFIX (0) Terasa: Drevoplast (0) Fasádne obklady (8) Hliníkové profily (0) Podložky (13) Soklové lišty (1) Pokládka (24) Laky BONA (12) Stroje (4) Dvere (0)
Vyhľadať produkt

Produkt Hladať


  Prezerať 

Montáž pomocou viditeľných skrutiek


Späť na Montáž

Vzdialenosť medzi doskami
Drevo je prírodný materiál, ktorý absorbuje a stráca vlhkosť. Jeho rozmery sa menia v závislosti od meniacich sa podmienok.

Vlhkosť vo vzduchu spôsobuje rozpínanie a zosychanie dosiek. Pred montážou sa preto musí skontrolovať obsah vlhkosti dosiek. Vzdialenosť medzier medzi doskami musí byť 5 až 10 mm. Správna vzdialenosť poskytuje priestor na rozpínanie a zoschnutie v závislosti od počasia bez poškodenia povrchu krycej podlahovej plochy. Ak je podlahová plocha upevnená o stenu alebo iný pevný predmet, je potrebné zabezpečiť vzdialenosť minimálne 10 mm medzi koncami/stranami dosiek a stenou a/alebo pevným predmetom.

Skrutky Pre dlhú životnosť používajte v prímorských oblastiach alebo v blízkosti bazénov iba skrutky z nehrdzavejúcej ocele, napr. skrutky z nehrdzavejúcej ocele IDECK Fix A2 a A4. Používajte špeciálne skrutky pre vonkajšie krytiny, ktoré sú minimálne dvojnásobne dlhšie ako je hrúbka dosky. Na prichytenie dosky ku každému nosníku použite dve skrutky. Vzdialenosť medzi prvými skrutkami a koncom dosky by mala byť maximálne 5 - 7 cm (a minimálne 3 cm), aby sa zabránilo pohybu dreva. Vzdialenosť medzi skrutkou a bočnou stranou dosky by mala byť približne 2 cm. Dôležité je vopred navŕtať otvory pre skrutky (ak napr. používate 5 mm skrutky, vopred navŕtajte otvor s priemerom 4 mm). Hlava skrutky by mala byť v jednej rovine s povrchom dosky, aby žiadna skrutka nevytŕčala.

Ukončenie Konce dosiek môžete zbrúsiť do 45° uhla pomocou ručného alebo elektrického hoblíka alebo pásovou brúskou. Na zakrytie bočnej strany môžete použiť terasovú dosku.

PRÍKLADY TOHO, ČO SA NEMÁ ROBIŤ!
Nasledujúce obrázky znázorňujú bežné chyby pri montáži podlahovej krytiny. Tieto obrázky sú príkladmi toho, čo SA NEMÁ ROBIŤ.

Skrutkami 1 - Príklady toho, čo sa nemá robiť
screws1 not to do.jpg Príliš velká vzdialenost medzi nosníkmi

Skrutkami 2 - Príklady toho, čo sa nemá robiť
screws2 not to do.jpg Príliš malá medzera medzi doskami. Nezabudnite dodržat vzdialenost 5-10 mm medzi dvoma doskami

Skrutkami 3 - Príklady toho, čo sa nemá robiť
screws3 not to do.jpg Príliš velká vzdialenost od konca dosky k prvej skrutke. Skrutka by mala byt upevnená maximálne 7 cm od konca dosky

Skrutkami 4 - Príklady toho, čo sa nemá robiť
screws4 not to do.jpg Na prichytenie dosky ku každému nosníku je nutné použit dve skrutky

Skrutkami 5 - Príklady toho, čo sa nemá robiť

screws5 not to do.jpg Príliš malá vzdialenost od steny. Nezabudnite dodržat vzdialenost minimálne 10 mm od koncov/strán dosiek k stene

Pozor
Na povrchu terasovej dosky, ktorá prichádza do kontaktu s kovom a vodou naraz, sa môžu vytvárať čierne škvrny, ktoré je ťažké alebo úplne nemožné odstrániť. Zabráňte priamemu kontaktu terasových dosiek s kovovými prvkami. Po všetkých prácach s kovom dôkladne vyčistite kryciu plochu. Kovový prach môže spôsobiť čierne škvrny na povrchu krycej plochy.

Údržba
Z krycej plochy pozametajte nečistoty. Odstráňte nečistoty a listy z medzier medzi jednotlivými terasovými doskami a stenou s cieľom zabezpečiť lepší odvod vody a znížiť riziko hniloby a tvorby plesní. Odstráňte vegetáciu v okolí dosiek na zlepšenie cirkulácie vzduchu a zabránenie tvorbe plesní. Tieto úkony vykonávajte pravidelne počas celého roka. V zime odstráňte všetok sneh.

Prirodzená oxidácia spôsobená ultrafialovým svetlom spôsobí, že podlahová krytina na povrchu zosivie. Na zachovanie prirodzenej farby dreva, ale taktiež na predĺženie jeho životnosti odporúčame použiť špeciálny olej na vonkajšiu drevenú krytinu, napr. transparentný ochranný olej IDECK Protect.

Renovácia krytiny by sa mala vykonávať dvakrát za rok (pred zimou a po zime). Vyčistite podlahovú krytinu metlou s tvrdými štetinami, špeciálnym čistiacim prostriedkom (napr. IDECK Clean) a silným prúdom vody z hadice. Pri veľkých, silno znečistených podlahových krytinách zvetraných vplyvom počasia môžete použiť aj vysokotlakové umývacie zariadenia, ale postupujte pri tom opatrne. Potom obnovte povrchovú úpravu s použitím špeciálnych olejov pre vonkajšie použitie.

Späť na MontážTáto kategória je momentálne prázdna

Výpredaj skladu
Masívny Bambus Lisovaný: Karamel
Skladom: 53 m2
Iba za: 28,90 eur/m2.
akcia5.png
Akcie
Terasa: Drevo Kempas akcia1.png
Terasa: Kompozit Luna akcia2.png
Terasa: Kompozit Easy-Deck akcia3.png
Dub Štandard akcia4.png
Reklama - Bona

[cnw:counter]